Huisartsenpraktijk Spaarndammerbuurt is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Veelgestelde vragen

 • assistente
  • waarom vraagt de assistente naar de klachten

   De assistente is ervoor om het spreekuur van de arts te plannen en ervoor te zorgen dat iedereen voldoende tijd kan krijgen en  niet te lang hoeft te wachten. Sommige klachten kosten nu eenmaal meer tijd dan andere. Zij is ervoor opgeleid om dit in te schatten, daarnaast heeft zij van veel voorkomende kwalen kennis en kan zij vaak al een advies geven waardoor een doktersbezoek soms niet nodig is.

 • verklaring
  • Mag ik een briefje dokter voor......?

   De huisarts mag geen verklaring afgeven. Veel mensen weten dit niet en vragen daar nietsvermoedend om. Hieronder volgt een beknopte uitleg waarom dit niet mag.

   Onze artsenvereniging, de KNMG, stelt zich op het standpunt dat een goede verhouding tussen een arts en een patiënt nooit onder druk mag komen te staan door de invloed van andere partijen. Om die reden adviseert de KNMG alle artsen om geen verklaringen af te geven over de eigen patiënten. Zo kunnen artsen onafhankelijk blijven.

   Dit is natuurlijk prettig, wanneer het in uw belang is. Zo mogen we nooit iets zeggen of schrijven naar werkgevers, de buren, de verzekeraar of noem maar op.Soms is het echter vervelend voor u. Een reisannuleringsverzekering eist bijvoorbeeld een artsenverklaring. De school wil een verzuimbriefje van de huisarts. Ook dit mogen we niet afgeven.

   Er is een uitweg: u kunt altijd zelf om een kopie van uw medisch dossier  vragen, waarop uw medische gegevens staan. Zie hoofdstuk medisch dossier. Maar daar zitten ook nadelen aan:

   1. Wat erin staat kan ten nadele van u worden gebruikt.

   2. Er zitten kosten aan verbonden

   3. Het is geen gerichte informatie op de vraag, dus u moet zelf in uw dossier hetgene zoeken wat u nodig heeft en dat is bij een groot dossier moeilijk.

   Daarom adviseren wij u om te zeggen tegen de briefjes vrager dat die niet gegeven worden. Vaak komt het zonder briefje ook goed. Er zijn instanties zoals de UWV of de gemeente die voor een uitkering medische informatie nodig heeft. Dat kan. Zij vragen dan met uw toestemming gerichte informatie ( dus niet het hele dossier)schriftelijk  bij ons op. Voor meer informatie hoe het werkt met briefjes en verklaringen : www.verwijswijzeramsterdam.nl.

 • Vergoedingen van verzekeraar
  • Wat wordt er vergoed?

   Informatie over vergoedingen 1/1/2017

    

   Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van huisarts, ziekenhuis of apotheek.

    

   Basispakket

    

   De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor een vaste premie voor een basisverzekering te accepteren. Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering af te sluiten. Wat er in het basispakket vergoed wordt, vind u op

   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering.html.

    

   Huisartsenzorg

    

   Al uw bezoeken aan de huisarts en de medische handelingen die hij/zij, de assistente, de praktijkverpleegkundige en de POH-GGZ doen,worden vergoed uit het basispakket. U betaalt geen eigen risico voor deze huisartsenzorg.

    

   Aanvullend onderzoek

    

   Wordt u doorverwezen voor verder onderzoek ( laboratorium, kweken, rontgenfoto's, ziekenhuis) dan valt dit niet meer onder de huisartsenzorg. Dat betekent dat het af gaat van uw eigen risico of soms dat het niet vergoed zal worden. Om te weten of iets wel of niet vergoed wordt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

    

   Medicijnen

    

   De medicijnen die u krijgt voorgeschreven worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder het eigen risico. Soms moet u een eigen bijdrage betalen of vergoed uw verzekeraar alleen de goedkoopste variant volledig. Hierover kan uw apotheker of uw zorgverzekeraar u informatie geven.

    

   Eigen risico zorgverzekering

    

   Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt verplicht een eigen risico. Dat betekent dat u de eerste E350,- uit het basispakket zelf betaalt, behalve de kosten van huisartsen-, verloskundigen- en kraamzorg. Deze kosten krijgt u altijd vergoed.

    

   Compensatie eigen risico

    

   Als compensatie voor de verhoging van het eigen risico krijgen mensen met een laag inkomen extra zorgtoeslag. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst.

    

   Waar haal ik informatie

    

   Wilt u weten wat iets kost dan kunt u dat vragen aan uw zorgverlener. De kosten van medicijnen kunt u vragen aan uw apotheker. Indien u wilt weten of iets vergoed wordt dan moet u bij uw zorgverzekeraar zijn. De kosten van ATAL kunt op vinden op hun website: https://www.atal-mdc.nl

   of tel: 088 003 7777.

 • medisch dossier
  • Mag ik een kopie van mijn dossier?

    Kopie medisch dossier

   Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

    

   Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee: €0,23 per kopie tot een maximum van €5 E per verzoek.

    

   Legitimatie

   Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

    Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

    

  • Mag ik mijn dossier meenemen naar mijn nieuwe huisarts?

   3. Overdracht van uw dossier

   Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

    

   Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

    

   Meer informatie kunt u hier vinden:1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF

   2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

  • Mag ik mijn dossier inkijken?

   1. Inzage in uw dossier

   U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

    

   Na overlijden

   Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

    

   Afspraak maken voor inzage in dossier

   Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.