Huisartsenpraktijk Spaarndammerbuurt is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Speciale spreekuren door assistente en praktijkondersteuner

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten

 • Het meten van de bloeddruk

 • aanstippen van wratten

 • verbinden van wonden

 • oren uitspuiten

 • hechtingen verwijderen

 • zwangerschapstest

 • urine onderzoek

 • suiker- en Hb-controle

 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

 • verstrekken van informatiefolders

Praktijkondersteuning door onze praktijkverpleegkundigen:

Onze praktijkverpleegkundige heet Mirjam Beemsterboer. Zij  doet de regelmatige controles van chronische ziekten zoals astma, COPD, suikerziekte en hoge bloeddruk. Zij werkt nauw samen met de huisartsen. U kunt bij haar een afspraak maken via de assistente. Ook kan ze op zo nodig op afspraak een visite doen in het kader van bovenstaande aandoeningen.

Saskia van Slogteren is onze vaste sociaal psychiatrisch verpeegkundige. Zij begeleidt ook weer in samenwerking met de huisarts mensen met psychische klachten.

U kunt bij de SPV terecht voor de volgende problemen:

-Depressie/down

-Stress

-Overspannen/burnout

_Angst

-Relatieproblemen

-Problemen mbt werk of opleiding

-Rouw

-Trauma

Mensen kunnen ook terecht bij onze GZ-psycholoog Bea Khouri. Deze behandeling gaat af van uw eigen risico en hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.