Huisartsenpraktijk Spaarndammerbuurt is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Doktersverklaring

De huisarts mag geen verklaring afgeven. Veel mensen weten dit niet en vragen erom omdat iemand tegen ze zegt dat ze een verklaring bij hun huisarts moeten halen. Hieronder volgt een beknopte uitleg waarom dit niet mag.

Onze artsenvereniging, de KNMG, stelt zich op het standpunt dat een goede verhouding tussen een arts en een patiënt nooit onder druk mag komen te staan door de invloed van andere partijen. Om die reden adviseert de KNMG alle artsen om geen verklaringen af te geven over de eigen patiënten. Zo kunnen artsen onafhankelijk blijven.

Dit is natuurlijk prettig, wanneer het in uw belang is. Zo mogen we nooit iets zeggen of schrijven naar werkgevers, de buren, de verzekeraar of noem maar op.
Soms is het echter vervelend voor u. Een reisannuleringsverzekering eist bijvoorbeeld een artsenverklaring. De school wil een verzuimbriefje van de huisarts. Ook dit mogen we niet afgeven.

Er is een uitweg: u kunt altijd zelf om een kopie van uw medisch dossier  vragen, waarop uw medische gegevens staan. Zie hoofdstuk medisch dossier. Maar daar zitten ook nadelen aan:

1. Wat erin staat kan ten nadele van u worden gebruikt.

2. Er zitten kosten aan verbonden

3. Het is geen gerichte informatie op de vraag, dus u moet zelf in uw dossier hetgene zoeken wat u nodig heeft en dat is bij een groot dossier moeilijk.

Daarom adviseren wij u om te zeggen tegen de briefjes vrager dat die niet gegeven worden. Vaak komt het zonder briefje ook goed. Er zijn instanties zoals de UWV of de gemeente die voor een uitkering medische informatie nodig heeft. Dat kan. Zij vragen dan met uw toestemming gerichte informatie ( dus niet het hele dossier)schriftelijk  bij ons op. Voor meer informatie hoe het werkt met briefjes en verklaringen : www.verwijswijzeramsterdam.nl.